تابلو نرد خاتم اعلاء لیلی و مجنون

12,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 70*70 • ارتفاع : 9 cm • وزن: 8  Kg

تابلو نرد خاتم یوسف و زلیخا

متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس آلمانی + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 cm • ارتفاع : 7 cm • وزن: 2.2 Kg

تابلو نرد دالبر خاتمکاری طرح نجوای دل

14,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس آلمانی + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: .2.400 Kg دسته : تابلو نرد

تخته نرد دالبر دور تذهیب طرح لیلی و مجنون کد172

متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

تخته نرد دالبر50 سانتی نگارگری لیلی و مجنون

12,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس آلمانی + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: .2.400 Kg دسته : مینیاتور

تخته نرد سیمرغ و بانو تکنیک تاچ

9,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

تخته نرد و شطرنج 60cm خاتم اعلاء کنگره ای

متعلقات : 1. مهره جعبه دار تخته نرد خاتم اعلاء 2. مهره شطرنج چوب گردو دست ساز 3. یک جفت تاس استخوان اعلاء 4. کیف سامسونت رمز دار 5. یک جفت تاس آلمانی اعلاء وزن : 5.700 GR      ابعاد :  60*60 CM

تخته نرد و شطرنج بزم خاتم

متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg دسته : مینیاتور 

تخته نرد و شطرنج خاتم 50cmنگاره لیلی

متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 60*60 cm • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

تخته نرد و شطرنج خاتم 50سانتی طرح لیلی

6,500,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

تخته نرد و شطرنج خاتم طرح سیمرغ و لیلی

9,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

تخته نرد و شطرنج خاتم لبگرد طرح مینیاتور

متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون دالیلی و مجنون با طراحی بی نظیر در سبک اجرایی