تابلو نرد خاتم کوروش و ماندانا70سانتی

10,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس آلمانی  + کاور طرح ترمه • ابعاد : 70*70 cm • ارتفاع : 9 cm • وزن: 2.5 Kg

تخته نرد و شطرنج خاتم طرح دالبر کنگره ای هخامنشی

12,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg دسته : تخته نرد مینیاتور

تخته نرد و شطرنج خاتم طرح هخامنش

5,500,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

تخته نرد و شطرنج خاتم فروهر هخامنش

5,500,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

تخته نرد و شطرنج خاتم لبگرد طرح هخامنش آرتمیس

5,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg دسته : هخامنش

تخته نرد و شطرنج خاتم لبگرد طرح هخامنش پاسارگاد

8,000,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 60*60 • ارتفاع : 9 cm • وزن: 3 Kg

تخته نرد و شطرنج خاتم لبگرد هخامنش

5,500,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg

شطرنج و تخته نرد خاتمکاری هخامنشی

6,500,000 تومان
متعلقات : مهره نرد خاتم + یک جفت تاس + کاور طرح ترمه • ابعاد : 50*50 • ارتفاع : 8 cm • وزن: 2.2 Kg دسته : هخامنش

هخامنش

هخامنش با طراحی بی نظیر و قلم استاد کارانه اساتید بی نظیر این عرصه طراحی پر تکنیک با اندازه های متنوع در صفحات